De project deelnemers

Specialist in ontwikkelingsgericht onderwijsHogeschool lerarenopleidingInstituut voor onderzoek van opvoeding en onderwijsHogeschool lerarenopleiding

**Professionals van CBS de Boomgaard, de Achtbaan en pedagogisch medewerkers PC Voorn- Spelenderwijs en KDV Saartje in Utrecht
*** Professionals van de voor- en vroegschool van de Julianaschool in Schagen
****Professionals van de voor- en vroegschool van de Pieter Jelles Troelstraschool in Amsterdam