Taaldenken in spel

Op deze website willen we je uitdagen om verdieping aan te brengen in Taal(denken) in Spel. Ben je een pedagogisch medewerker of onderbouwleerkracht die spel heel belangrijk vindt en wil je spel nog beter inzetten in je groep? Of ben je leidinggevende, werkbegeleider/pedagogische staf, coördinator of opleider en wil je collega’s of studenten ondersteunen bij de manier waarop zij spel inzetten?
Wil je ook graag taaldoelen aan spel koppelen?
Wil je het taaldenken bij kinderen stimuleren?
Heb je kinderen in je groep die heel graag spelen en wil jij graag bij hen aansluiten?
Heb je kinderen in je groep die juist nog weinig tot spel komen en wil je hen daarbij begeleiden?

Dan vind je op deze website een praktische aanpak voor peuter- en kleutergroepen om tijdens doen-alsof-spel te werken aan zowel spel- als taalontwikkeling. Aan de hand van tien kernelementen , ondersteund door filmfragmenten en kijkvragen, kun je heel concreet werken aan de taaldenk- en spelontwikkeling van jonge kinderen. 

Wat is nieuw op de website?

Nieuw 
In het onderzoek Taaldenken in spel hebben we gewerkt met een andere ordening van de kernelementen. Die ordening is verwerkt op de pagina kernelementen in Taaldenken in spel en er is soms aanvullende uitleg aan toe gevoegd.

Nieuw
Het werken aan zowel taaldenk- én spelontwikkeling is niet altijd eenvoudig. Onder het tabblad FAQ vind je een antwoord op vragen die je kunt hebben over het begeleiden van jonge kinderen bij hun taaldenk- of spelontwikkeling.
Welke rol kun je innemen in het spel? Hoe maak je de kwaliteit concreet? 
Hoe ontdek je wat een kind interessant vindt?
Hoe sluit je aan bij het spelniveau van de kinderen
Hoe ondersteun je stille en laagtaalvaardige kinderen?
Hoe kom je los van aanbod gestuurd spelen 

Nieuw
Helemaal nieuw zijn de suggesties voor professionalisering, Je vindt ze op de pagina Professionalisering
Hoe kun je verder? Zelf aan de slag of samen in professionele leergemeenschappen
De uitgangspunten voor de aanpak zijn: het werken in een professionele leergemeenschap (duurzaamheid) en het inspelen op de diversiteit aan kennis, vaardigheden en behoeften van pedagogisch medewerkers en leerkrachten (adaptiviteit). De doelen zijn: het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen via spel, en het daadwerkelijk en blijvend toepassen van de kernelementen voor taal, spel en denken in spelcontexten met jonge kinderen. 

Nieuw
Op de pagina verantwoording vind je informatie over het project. Je vindt ook het verslag van het onderzoek waarin beschreven staat waarop deze vernieuwingen gebaseerd zijn.
 

Waarom Taaldenken in Spel?

Het kind heeft
honderd talen,
honderd handen
honderd gedachten
honderd manieren van denken,
van spelen, van spreken
(Uit: Zeker de honderd is er wel. Loris Malaguzzi)

Als kinderen de ruimte krijgen om te spelen zijn ze sterk betrokken bij wat ze doen en kunnen ze zich breed ontwikkelen. Professionals die met jonge kinderen werken, hechten daarom groot belang aan spel. Door mee te spelen met een kind en aan te sluiten bij waar het mee bezig is, bieden zij het kind op een natuurlijke manier kansen om zich te ontwikkelen, als zij tegelijk het niveau van het spel, het denken en het taalgebruik nét iets weten te verhogen. Zo kunnen professionals rijke spelactiviteiten benutten om jonge kinderen nog krachtiger te ondersteunen in hun brede ontwikkeling.
Als professional ben je de hele dag door met kinderen in gesprek. Cruciaal is dat je kinderen uitdaagt om hun bedoelingen duidelijk te maken en hun gedachten onder woorden te brengen. Kinderen worden niet alleen taalvaardiger door te luisteren naar de woorden die een volwassene hen aanbiedt, maar vooral door ook zélf te praten, over de dingen die hen interesseren. Een groot deel van het leren gebeurt dan al spelend, in contact met anderen. Spel biedt voor professionals goede kansen om aan te sluiten bij wat jonge kinderen bezighoudt en om samen het spel vorm te geven, te verbreden en verdiepen. We zoomen in op doen-alsof-spel.
Doen-alsof-spel is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. In doen-alsof-spel kan alles een andere betekenis krijgen: een kind is een piloot, een rij stoelen een vliegtuig, de klas is de lucht. Er is grote vrijheid in wat kan en mag. Toch spelen kinderen niet zomaar alles. Ze imiteren wat ze in de wereld om zich heen zien gebeuren en geven er hun eigen draai aan. Ze spelen hoe het gaat in de wereld, zoals zij dat zien. Ze houden zich aan ‘regels’ die ze zichzelf opleggen. Doen-alsof-spel is verbeelding, creatie en expressie. In doen-alsof-spel doen kinderen ervaringen op met verschillende sociale rollen en situaties. Ze nemen andere perspectieven in en leren zich verplaatsen in een ander. Kinderen verkennen via spel in alle veiligheid verschillende gedragingen en taaluitingen, en ervaren wat daarvan het effect is op anderen. Zo maken ze zich de wereld steeds meer eigen. Ze kennen er persoonlijke waarde en betekenis aan toe.
Wil je graag aan de slag in je eigen groep om zowel de taal- als de spelontwikkeling bij kinderen te stimuleren?
Dan vind je op deze website praktische voorbeelden.