Annerieke Boland - lector Jonge Kind,
iPabo, Amsterdam
a.boland@ipabo.nl


Eefje van der Zalm
Projectleider en docent-onderzoeker,
Marnix Onderwijs Centrum, Utrecht
e.vdzalm@hsmarnix.nlAdviseur: Dorian de Haan,

Lector emeritus Inholland, Amsterdam
dorianmpdehaan@gmail.com Dorina Veldhuis, docent-onderzoeker,

Ipabo Amsterdam
d.veldhuis@ipabo.nlHermien de Waard,

Trainer en docent-onderzoeker

de Activiteit, Schagen
h.dewaard@de-activiteit.nl


Levineke van der Meer,

Trainer en docent-onderzoeker

de Activiteit, Schagen
l.vandermeer@de-activiteit.nl


Resi Damhuis- Lector emeritus,
Marnix Academie, Utrecht
resi.damhuis@taaldenkgesprekken.nu


Marieke Tjallema
onderwijsadviseur en docent-onderzoeker,
Marnix Onderwijs Centrum, Utrecht
m.tjallema@hsmarnix.nl

Marianne Boogaard - senior onderzoeker,
Kohnstamm Instituut, Amsterdam
mboogaard@kohnstamm.uva.nl

Deelnemende instellingen

Specialist in ontwikkelingsgericht onderwijsHogeschool lerarenopleidingInstituut voor onderzoek van opvoeding en onderwijsHogeschool lerarenopleiding