Participants

Specialist in ontwikkelingsgericht onderwijsHogeschool lerarenopleidingInstituut voor onderzoek van opvoeding en onderwijsHogeschool lerarenopleiding

**Professionals of the CBS de Boomgaard, de Achtbaan en pedagogisch medewerkers PC Voorn- Spelenderwijs en KDV Saartje in Utrecht
*** Professionals of the voor- en vroegschool van de Julianaschool in Schagen
****Professionals of the voor- en vroegschool van de Pieter Jelles Troelstraschool in Amsterdam